ABIA MUNDURA
                                                                                                    Gure ikasleak Tele 7 telebistan

Gure ikasleen lanak / Trabajos de nuestros alumnos

 Zer?

ABIA MUNDURA berriak jardun solidarioa azpimarratu nahi du Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioaren metodologiaren bitartez. Patua bilatzea nahi dugu baina komunitatearen mesedetan elkartasun eta boluntariotza ekintzak bultzatuz ikasketaren bitartez. Helburua da ikastea komunitateari zerbitzu bat eman bitartean. Ikasketa-zerbitzua metodoa dugu ikasketa eta gizarte-konpromisoa uztartzeko.
Nola? 
Gure proposamena hauxe da: Portugaleteko elkartegintzako errealitateari buruzko bideo bat egitea.
Norentzat?

  • Portugaleteko Maila Ertaineko ikastetxeetako eta LHIko  gazteak eta hezitzaileak eta aisialdi taldeetako klubak.
  • Portugaleteko elkarteak
Informazio gehiago
 ¿Qué?

En esta nueva actividad, teniendo como marco ABIA MUNDURA, se pone el énfasis en la práctica solidaria a través de la metodología de Aprendizaje y Servicio Solidario.  Se promueve esa búsqueda de destino desde acciones solidarias, acciones voluntarias en beneficio de la comunidad obteniendo a su vez un aprendizaje. Se trata de aprender haciendo un servicio a la comunidad. El aprendizaje-servicio es un método para unir el aprendizaje con el compromiso social.
¿Cómo?
Se propone la elaboración de un video que recoja la realidad asociativa de Portugalete.
¿Para quiénes?

  • Jóvenes y educadores de centros educativos de Enseñanza Media, CIP y clubes de tiempo libre de Portugalete.
  • Asociaciones de Portugalete.
Leer mas
http://www.abiamundura.org/
Comments