Batxilergoa


 Batxilergoa D eredua  (16-18 urte) 
  2 modalitate eskaintzen ditugu:
                               a) Zientziak. 
b) Giza eta Gizarte Zientziak (Ibilbideak: Giza Zientziak eta Gizarte Zientziak).

  •  BATX1eko irakasgaiak
 Orduak  Zientziak Giza eta  Gizarte Zientziak
 3 Euskal Hizkuntza eta Literatura
4  Gaztelania eta Literatura
4  Atzerriko 1. Hizkuntza (Ingelesa)
 3  Filosofia
 2  Gorputz Hezkuntza
 
4
 Matematika  Matematika  Gizarte Zienzietako Matematika  Latina I

 4
 Fisika eta kimika  Fisika eta kimika  Mundu garaikidearen historia  Mundu garaikidearen historia

 4
 Biologia eta Geologia  Marrazketa Teknikoa  Ekonomia  Ekonomia
  Ondorengo ikasgaietatik 2 aukeratu
 3  Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)
 3  2. atzerriko hizkuntza (Frantsesa)
 3  Kultura Zientifikoa
 3  Anatomia


  •     BATX2ko  irakasgaiak
Orduak ZientziakGiza eta  Gizarte Zientziak
4Euskal Hizkuntza eta Literatura II
 3 Gaztelania eta Literatura II
 4 Atzerriko 1. Hizkuntza (Ingelesa)
 4 Historia
 4 Matematika II Gizarte Zienzietako Matematika II Latina II
 4 Fisika edo
Biologia
 Filosofia edo
Artearen Historia
 Filosofía edo
Artearen Historia
 4 Kimika edo
Marrazketa
 Ekonomia Ekonomia
 Ondorengo ikasgaietatik 2 aukeratu
3 Informazio eta Komunikazio Teknologiak (IKT)
 3 2. atzerriko hizkuntza II (Frantsesa)
 3 Psikologia
 3 LIZ